Videos

IWA-ASPIRE 2019 – Hong Kong (Short Version)

(Mr. Chung-leung WONG, Chairman, IWA-HK and Mr. Ka-hung, Edwin TONG, former Vice Chairman, IWA-HK)

IWA-ASPIRE 2019 – Hong Kong (Long Version)

(Mr. Chung-leung WONG, Chairman, IWA-HK and Mr. Ka-hung, Edwin TONG, former Vice Chairman, IWA-HK)